ساخت مزرعه در GoogleEarth pro

   (دانلود دفترچه آموزش ساخت مزرعه)


 1. سیستم های آبیاری

  سیستم آبیاری مورد نظر را از فهرست زیر انتخاب کنید.

  1. بارانی (Sprinkler):

   برای هر محدوده از مزرعه که دارای دبی آبپاش یکسان است یک سیستم آبیاری مجزا بسازید

   1. کلاسیک (Classic) 
   2. بوم  (Boom) (هر یک دستگاه)
   3. گان (Gun) (هر یک دستگاه)
   4. سنتر پیووت (Center Pivot) (هر یک دستگاه)
   5. خطی (Linear) (هر یک دستگاه)
   6. ویل موو – رول لاین (Wheel Move) (هر یک دستگاه)

  2. قطره ای (Trickle):

   برای هر محدوده از مزرعه که دارای دبی قطره چکان یکسان است یک سیستم آبیاری مجزا بسازید

   1. قطره ای (Trickle)
   2. تیپ (Tape)
   3. زیر سطحی (Subsurface)

  3. سطحی(Gravity):

   برای هر محدوده از مزرعه که دارای تعداد جوی / نوار / کرت، همزمان باز یکسان است، یک سیستم آبیاری سطحی مجزا بسازید

   1. فارو بستر پهن (Wide)
   2. فارو بستر باریک (Narrow)
   3. نواری (Border)
   4. کرتی (Basin)

 2. ورود اطلاعات کاشت گیاه و برداشت های آن(برای گیاهانی که یکبار برداشت میشوند برای همان یک برداشت اطلاعات را وارد کنید) 3. ذخیره مزرعه در کامپیوتر با فرمت kmz و ارسال آن برای پردازشگر مرکزی