هوشآب؛یک‌میرآب‌هوشمند


آبیاری هوشمند: چه زمانی آبیاری کنیم؟ چه زمانی آبیاری نکنیم !؟

!آیا می‌دانید با کمک آبیاری هوشمندانه، حداقل ۲۰ درصد بیشتر سود خواهید بردهوشمندسازی با ما، اجرای ساده با شما

برای رسیدن به نتیجه عالی، ٣ گام زیر بادقت انجام می‌شود.

  •   گام اول: بازدید از مزرعه و تکمیل فرمها توسط کارشناس هوشاب.
  •  گام دوم: ارسال برنامه آبیاری‌هوشمند برای کشاورز.
  •  گام سوم: اجرای دقیق برنامه آبیاری هوشمندانه در مزرعه توسط کشاورز و درصورت لزوم ثبت بازخورد اجرا.

کشاورز

پروژه

هکتار

همکاران ما

آبیاری‌هوشمند باید:

  •   منطبق با شرایط دسترسی به آب
  •  کاربردوست و پیاده سازی آسان
  •  منطبق با آب و هوای روزانه

ارتباط دائم با کشاورز

کشاورز برنامه‌ بهینه را هرروز مشاهده می‌کند. و درصورت نیاز برنامه آبیاری واقعی اجرا شده را به سادگی به سیستم اعلام می‌کند.

آبیاری منظم قطعات

قطعات گیاهان به طور منظم در کنار یکدیگر و بدون تداخل زمانی، آبیاری می‌شود.

بهره‌برداری آسان

در زمانی کوتاه در مزرعه پیاده‌سازی می‌شود. برنامه های بهینه آبیاری به زبان ساده ارائه می‌شود.

خدمات

آبیاری به مقدار کافی، در محل صحیح و در تاریخ مناسب.

کارشناس شرکت به مزرعه شما مراجعه می‌کند. و تمامی اطلاعات لازم وارد سیستم خواهد شد. کشاورز پس از یک روز به برنامه‌های بهینه آبیاری هوشمند دسترسی خواهد داشت.

برنامه هوشمندانه آبیاری

با توجه به شرایط دسترسی به آب و درنظر گرفتن خصوصیات سیستم آبیاری، برنامه آبیاری قطعات در کنار یکدیگر، بطور منظم ارائه می‌شود. و در صورت درخواست کشاورز بهترین الگوی کشت نیز محاسبه می‌شود.

بهره‌برداری از استخر

درصورت وجود استخر مزرعه، بهترین برنامه بهره‌برداری ارائه می‌شود.

هواشناسی کشاورزی

اطلاعات برخط پیش‌بینی هواشناسی کشاورزی مجازی دقیقا در محل مزرعه ارائه می‌شود. این اطلاعات در برنامه ریزی بهینه آبیاری نقش اساسی دارد. همچنین کشاورز میتواند جهت امور کشاورزی از اطلاعات فوق استفاده کند.

اتصال به اتوماسیون

هوش مصنوعی به کار رفته در سیستم بی نیاز از نصب سنسور و اتوماسیون است. ولی در صورت وجود اتوماسیون، هوش مصنوعی برنامه بهینه آبیاری را به اتوماسیون اعلام می‌کند.

آبیاری و هوشمندسازی

تصمیم گیری درباره مدیریت و برنامه ریزی آبیاری توسط هوش‌مصنوعی انجام می‌شود. اجرای عملیات آبیاری توسط آبیار و یا در صورت نیاز به کمک سیستم اتوماسیون انجام می‌شود.

سیستم آبیاری هوشمند زمانی می‌تواند مفید باشد که شرایط واقعی مزرعه و محدودیت دسترسی به آب را درک کرده باشد.

HooshAb team

Ceo & Founder

آبیاری مناسب در هر مزرعه نقطه‌ای بهینه دارد. این نقطه بهینه با شرایط دسترسی به آب تغییر میکند.

Marshall english

pro. oregon university

آبیاری هوشمند، استفاده از مقدار مناسب آب در محل صحیح و در زمان صحیح برای رسیدن به بهره‌وری بهینه آبیاری است.

Brian Kemp

University of Georgia


تماس باما

درصورت وجود سوال از نحوه پیاده سازی و مراحل انجام کار و یا خرید داده‌های هواشناسی کشاورزی بلند مدت در هر نقطه، پیام خود را برای ما ارسال نمایید.

آدرس:

کرج، بلوار شهید فهمیده، موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی، شرکت آوندهوش آبیاران

ایمیل:

[email protected]

تلفن:

٠٩١٨٣١١٨٤٩٨

صبر کنید
ارسال پیام ناموفق بود لطفا مجدد سعی نمایید
پیام شما ارسال شد، با تشکر.